הנית גלר - פסל ופרח

פיסול בחימר בכל צבעי הקשת

הנית גלר
פסל ופרח

פיסול בחימר בכל צבעי הקשת

גלריית פסלים